Zlaté Moravce » Byty Zlatno » 3 izbový byt »

Byt Zlatno (Zlaté Moravce)

Byt Zlatno (Zlaté Moravce)


31 800,00 EUR
512,90 EUR/m2

Kategória: 3 izbový byt - Predaj

Lokalita: Zlaté Moravce - Zlatno
(3 izbový byt - Zlatno)

Úžitková plocha: 62 m2

Rozloha pozemku: 64 m2

Dátum aktualizácie: 29.5.2019

Identifikačné číslo: PSO029/19

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

Najnižšie podanie 31 800,00 Dátum a čas dražby: 06.08.2019 10:45 Miesto dražby Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj. Dražobná zábezpeka 8 000,00 Dobrovolná dražba Áno Dátum 2. verejnej obhliadky 02.08.2019 12:00 Dražba 3 izbového bytu Zlatno (okr. Zlaté Moravce) Popis: Budova obytného domu Stavba 4 B.J. so súp. č. 126, sa nachádza na pozemku s parc. č. 1133/19 v kat. ú. Zlatno, obec Zlatno. Bola postavená v strede 70-tych rokoch 20. storočia a je užívaná od roku 1978, zistené na základe potvrdenia o začatí užívania stavby, vydané Poľnohospodár-Stavebné bytové družstvo, č.j.: 88/2016 zo dňa -.2016. Jedná sa o budovu v zástavbe rodinných domov, murovanú z plynosilikátových tvárnic, s dvoma nadzemnými podlažiami, úplným podpivničením (technické podlažie s pivnicami), plochou strechou. Budova má jeden samostatný vchod, vchod nie je vybavený osobným výťahom. V budove nie sú evidované nebytové priestory. V obytnom dome sa nachádzajú celkom 4 bytov, vo vchode 4. Jedná sa o typovú stavbu. Budova je založená na železobetónových základových pásoch. Nosná konštrukcia je z plynosilikátových tvárnic, s povrchovou úpravou striekanou brizolitovou omietka. Stropná konštrukcia je z panelov hrúbky 0,15 m. Plochá strecha je riešená ako jednovrstvá so spádom vytvoreným z pórobetónových tepelnoizolačných panelov plných. Krytina strechy je z asfaltovaných privarovaných pásov + tepelná izolácia z minerálnej rohože hr. 0,150 m. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu - úplné strechy. Úprava vnútorných povrchov je brizolitová. Vnútorné keramické obklady nie sú. Schody majú vlastnú nosnú konštrukciu prefabrikovanú, s povrchom z liateho terazza. Dvere vstupné sú nové plastové, ostatné drevené, okná sú väčšinou taktiež vymenené za plastové. Povrchy podláh je prevážne keramické. Vykurovanie je pôvodné, s vlastnou prípravou teplej vody pre každý byt (vykurovacej vody) a teplej vody. Elektroinštalácia je pôvodná - svetelná ako i motorická. Bleskozvod je realizovaný. Vnútorný vodovod je z oceľového potrubia (nové vo vstupačkách), kanalizácia - zvislé zvody - sú vyhotovené ako zliatinové. Odkanalizovaný je do vlastnej žumpy. V objekte je aj vnútorný rozvod NTL plynu len pre sporáky v kuchyniach a vykurovanie. Vybavenie kuchýň je bežné - štandardné, tak isto v prípade vnútorných hygienických zariadení. Meranie spotreby energie je zabezpečené priamo v každom byte, resp. celkovo v každom vstupe (vchode). Byt č. 1 sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží budovy, v okrajovej sekcii. Pozostáva z troch obytných miestností a základného príslušenstva - kuchyňa so stolovánim, špajza, kúpeľňa, splachovací záchod, predsieň a pivnice na 1. podzemnom podlaží. Vypočítaná podlahová plocha je 63,07 m2. Byt bol počas užívania úplne rekonštruovaný na dobrej kvalitatívnej úrovni tak materiálovej ako i vykonaných prác, dispozične nezmenený, v roku 2013 (podľa vyjadrenia vlastníka). Steny bytu sú omietnuté - stierkové, obklady stien sú nové tak v kuchyni ako aj v kúpeľni, a obloženie záchodu - štandardné vyhotovenie. Nášľapnú vrstvu podláh v obytných miestnostiach tvoria prevážne drevené parkety, v ostatných miestnostiach sú prevážne nové keramická dlažby (kúpeľňa a záchod, kuchyňa, chodba ako i v obývacej izbe). Okná na byte sú nové plastové s izolačným dvojsklom (opatrené vnútornými plastovými roletami), dvere sú hladké plné drevené do kovových zárubní, vstupné dvere do bytu sú taktiež nové bezpečnostné. Zariaďovacie predmety zdravotechnickej inštalácie sú všetky nové (samostatná sprcha, umývadlo), zariaďovacie predmety kuchyne štandardné nové - kuchynská linka na báze dreva rozvinutej šírky 1,80 m´, plynová štvorhoráková jednotka so elektrickou rúrou, drez je oceľový nerezový. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je nový, splachovací. Inštalačné vedenia elektriny, vody, kanalizácia ako i plynu sú nové z roku 2013 (aj zvislé stupačkové rozvody). Radiátory sú taktiež nové oceľové panelové. Inštalačné jadro je vymurované. Byt je napojený na verejný vodovod, rozvod elektriny, vody, kanalizácie a plynu. Odkanalizovaný je do izolovanej žumpy. Byt má vlastné ústredné vykurovanie s prípravou teplej úžitkovej vody pomocou nástenného plynového kotla (v kúpeľni) zn. Beretta. V obývacej izbe sa nachádzajú aj krbové kachle na tuhé palivá. Meranie spotreby energie je zabezpečené priamo v byte. V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov: spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, spoločnými zariadeniami domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

Platiť sa oplatí s.r.o.

Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto
0232 Kliknite TU!

Maklér:

Krajiček Martin
02/3 Kliknite TU!